IN DE ETALAGE
Revolusi

De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië die zijn hoogtepunt bereikte in de jaren veertig van de vorige eeuw, is lang gezien als een conflict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde Indië. Maar in werkelijkheid was het wereldgeschiedenis. David Van Reybroucks Revolusi is het eerste boek dat de strijd lostrekt uit het nationale perspectief en het belang ervan toont als mondiale gebeurtenis.
Eerste persoon enkelvoud

Een naamloze, oudere man denkt terug aan twee bepalende liefdes uit zijn jeugd. Een reiziger in een aftandse herberg wordt deelgenoot van de romantische ontboezemingen van een melancholieke aap. In de acht verhalen in ‘Eerste persoon enkelvoud’ is Haruki Murakami op zijn zuiverst: bevreemdend, troostrijk, weemoedig, geestig, ontroerend.
De tuinen van Buitenzorg

Na het overlijden van Brokkens ouders overhandigde tante Nora hem de brieven en foto’s die haar zus Olga haar vanuit Buitenzorg en Makassar schreef. Teder, sensitief en tastend zoekt Brokken in die brieven naar de vrouw die gedurende haar leven altijd een onbekende voor hem was gebleven. Hij verweeft Olga’s verhaal op ingenieuze wijze met beschouwingen over muziek, literatuur, cultuur en geschiedenis.
Wandelen buiten de binnenstad van Amsterdam

Met deze fenomenale stadswandelgids construeert Alex Buis een lange afstandswandeling door de Amsterdamse buitenstad die 227 kilometer lang is en op de kaart verdacht veel lijkt op een bord spaghetti van boven. Tijdens die ellenlange zwerftocht door de buitenwijken van de hoofdstad wordt de wandelaar doorlopend verrast: wat een schoonheid en wat een enorme variatie!

Stilte is mijn moedertaal

Je denkt dat Jamal de hoofdpersoon van de roman is, die je begint te lezen. Een jonge, creatieve man, die een cinema in het vluchtelingenkamp maakt, waar mensen zich kunnen uitspreken. Is hij wellicht de schrijver Addonia zelf? Maar dan zijn Saba en haar stomme broer Hagos in het centrum van de belangstelling. Wat gebeurt er met hen? Een hard én teder verhaal, een confronterende én warme inkijk in het leven op de grens van Eritrea en Soedan.
De vrouwen aan wie ik 's nachts denk

Mia Kankimäki pakte haar koffer en volgde de voetsporen van tien schrijfsters, ontdekkingsreizigsters en kunstenaressen, vrouwen die deden waar hun hart vol van was. Karen Blixen, Artemisia Gentileschi of Alexandra David-Néel, allen toonden haar waardevolle levenslessen; zo is dit boek ook het verhaal geworden van hoe Mia Kankimäki haar eigen angsten overwon.